Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
Tel. +48 22 874 03 47

LABORATORIUM
Zamówienia i zapytania
e-mail: laboratorium@piap.lukasiewicz.gov.pl
Tel. +48 22 874 03 47

Kierownik Laboratorium
Krzysztof Trzcinka
e-mail: krzysztof.trzcinka@piap.lukasiewicz.gov.pl
Tel. +48 22 874 03 47