Badania odporności na wibracje i udary mechaniczne

Wykonujemy badania odporności na wibracje sinusoidalne, losowe oraz na udary w trzech wzajemnie prostopadłych osiach. Posiadamy doświadczenie z zakresu badań urządzeń dla kolejnictwa, wojska i urządzeń cywilnych.

Parametry techniczne systemu do badań odporności na wibracje sinusoidalne, losowe i udary:

 • Siła przy wibracjach sinusoidalnych oraz przy wibracjach losowych: 30 kN,
 • Siła przy udarach: 60 kN,
 • Maksymalne przemieszczenie (skok): 51 mm p-p,
 • Maksymalna prędkość: 2 m/s,
 • Maksymalne przyspieszenie: 1000 m/s2,
 • Dopuszczalne obciążenie statyczne: do 500 kg,
 • Zakres częstotliwości pracy (pasmo): 2–2800 Hz,
 • Stół ślizgowy o wymiarach powierzchni montażowej 700×700 mm i o zakresie częstotliwości użytecznych do 2000 Hz.

Badane wyroby

Elementy, urządzenia i systemy automatyki przemysłowej oraz inne wyroby elektryczne i elektroniczne.

Badane cechy (właściwości)

Próby na odporność i/lub wytrzymałość wyrobu w warunkach pracy, transportu i przechowywania z wyznaczeniem:

 • błędu dodatkowego wskazań przyrządu pomiarowego,
 • charakterystyk funkcjonalnych,
 • działania w warunkach narażania (w próbach odporności), przed i po narażaniu (w próbach wytrzymałości).

Parametry ostrości określane są na podstawie norm przedmiotowych lub norm wyrobu z uwzględnieniem możliwości wyposażenia pomiarowego i badawczego do prób środowiskowych.

ZAPYTANIA ofertowe i ZAMÓWIENIA:

Adres email: laboratorium@piap.lukasiewicz.gov.pl lub tel. (+48) 22 874 03 47
Wypełnij odpowiedni formularz lub opisz w treści e-maila w czym możemy pomóc.