Kompatybilność elektromagnetyczna EMC

Laboratorium wykonuje badania urządzeń, systemów i instalacji na zgodność z Dyrektywą EMC i ze zharmonizowanymi normami europejskimi, zarówno na etapie prototypów, jak i produktów gotowych do wprowadzenia na rynek. Posiadamy generatory zaburzeń impulsowym o napięciach do ±5,5 kV (EFT/B), do ±5 kV (Surge) oraz do 30 kV dla impulsów ESD.

Posiadamy sieci sztuczne jedno- i trójfazowe o prądach znamionowych 16 A, 25 A oraz 32 A (w przypadku pomiarów emisji przewodzonej).

Badania odporności na następujące zaburzenia:

  • wyładowania elektrostatyczne ESD wg PN-EN 61000-4-2,
  • serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych EFT/B wg PN-EN 61000-4-4,
  • impulsowe dużej energii – udary 1,2/50 µs (8/20 µs) wg PN-EN 61000-4-5,
  • sinusoidalne przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwościach radiowych (0,15÷80) MHz wg PN-EN 61000-4-6,
  • polem magnetycznym o częstotliwości sieci wg PN-EN 61000-4-8,
  • polem magnetycznym impulsowym wg PN-EN 61000-4-9,
  • zapady, krótkie przerwy i zmiany napięcia wg PN-EN 61000-4-11.

Badania i pomiary emisji zaburzeń:

  • pomiary emisji zaburzeń przewodzonych w zakresie (0,15 – 30) MHz dla obwodów zasilania i interfejsowych,
  • pomiary emisji promieniowanej przy użyciu sond bliskiego pola elektromagnetycznego (identyfikacja źródeł zaburzeń wewnątrz urządzeń oraz nieszczelności elektromagnetycznej obudów urządzeń).

ZAPYTANIA ofertowe i ZAMÓWIENIA:

Adres email: laboratorium@piap.lukasiewicz.gov.pl lub tel. (+48) 22 874 03 47
Wypełnij odpowiedni formularz lub opisz w treści e-maila w czym możemy pomóc.