Wzorcowanie przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności względnej

Laboratorium wzorcujące LPTW akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji posiadające certyfikat akredytacji nr AP 196.

Laboratorium Pomiaru Temperatury i Wilgotności LPTW posiada zakres akredytacji o numerze AP 196 na wzorcowanie następujących przyrządów:

  • Termometry elektryczne (w tym elektroniczne oraz z rejestracją temperatury) w zakresie pomiarowym od -30 °C do + 150 °C
  • Higrometry oraz termohigrometry w zakresach pomiarowych:
    1. (30 ÷ 80) %rh w przedziale temperatur (10 ÷ 20) °C,
    2. (20 ÷ 90) %rh w przedziale temperatur (25 ÷ 40) °C.

Dla wyżej wymienionych przyrządów pomiarowych wydawane są świadectwa wzorcowania, w których umieszczone są wyniki wzorcowania z wyznaczonymi błędami i niepewnością pomiaru w odniesieniu do wskazań wzorca w wybranych punktach pomiarowych.

ZAPYTANIA ofertowe i ZAMÓWIENIA:

Adres email: laboratorium@piap.lukasiewicz.gov.pl lub tel. (+48) 22 874 03 47
Wypełnij odpowiedni formularz lub opisz w treści e-maila w czym możemy pomóc.