Badania bezpieczeństwa elektrycznego

W Laboratorium Badań Urządzeń Przemysłowych wykonujemy badania z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego, między innymi testy napięciowe izolacji, testy połączeń ochronnych oraz pomiary napięcia dotykowego i prądu upływu. Wykonujemy badania wyrobów elektrycznych i elektronicznych o napięciu roboczym do 400 VAC.

Wykaz dostępnych badań:

  • Wytrzymałość elektryczna izolacji napięciem do 5 kV, 50 Hz (z możliwością kondycjonowania w wilgotności lub bez kondycjonowania),
  • Rezystancja izolacji napięciem do 1 kV DC,
  • Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem do 25 A, 50 Hz,
  • Pomiar prądu upływu w zakresie 0-20 mA z dokładnością do ±5 %,
  • Pomiar napięć i prądów dotykowych w stanie normalnym oraz w stanie pojedynczego uszkodzenia,
  • Pomiar mocy oraz poboru prądu dla urządzeń jednofazowych o mocy do 3,5 kVA z dokładnością do ±5 %.

Badane wyroby

  • Elektryczne przyrządy pomiarowe, automatyki, urządzenia laboratoryjne (wg PN-EN 61010-1),
  • Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej (wg PN-EN 62368-1 dawniej PN-EN 60950-1),
  • Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego (wg PN-EN 60335-1),
  • Wyposażenie elektryczne maszyn (wg PN-EN 60204-1).

ZAPYTANIA ofertowe i ZAMÓWIENIA:

Adres email: laboratorium@piap.lukasiewicz.gov.pl lub tel. (+48) 22 874 03 47
Wypełnij odpowiedni formularz lub opisz w treści e-maila w czym możemy pomóc.