Wzorcowanie ciśnieniomierzy

Laboratorium świadczy usługi wzorcowania bez akredytacji przyrządów do pomiaru ciśnienia typu ciśnieniomierz, przetwornik ciśnienia oraz rejestrator ciśnienia:

  • ciśnieniomierze, rejestratory i przetworniki ciśnienia: zakres od –0,1 MPa do 6 MPa,
  • rejestratory i przetworniki różnicy ciśnień: zakres od 0 MPa do 0,1 MPa (z sygnałami wyjściowymi elektrycznymi lub pneumatycznymi).

Dla wyżej wymienionych przyrządów pomiarowych wydawane są świadectwa wzorcowania, w których umieszczone są wyniki wzorcowania z wyznaczonymi błędami i niepewnością pomiaru w odniesieniu do wskazań wzorca w wybranych punktach pomiarowych.

ZAPYTANIA ofertowe i ZAMÓWIENIA:

Adres email: laboratorium@piap.lukasiewicz.gov.pl lub tel. (+48) 22 874 03 47
Wypełnij odpowiedni formularz lub opisz w treści e-maila w czym możemy pomóc.