Wzorcowanie pirometrów

Laboratorium świadczy usługi wzorcowania pirometrów, urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury z wyświetlaczami elektronicznymi oraz pirometrów z wyjściami analogowymi 0–10 V, 4–20 mA oraz innymi zakresami sygnałów stosowanymi w automatyce.

Wzorcujemy pirometry w zakresie od -15 °C do + 120 °C dla emisyjności 0,9–1,0.

Dla wyżej wymienionych przyrządów pomiarowych wydawane są świadectwa wzorcowania, w których umieszczone są wyniki wzorcowania z wyznaczonymi błędami i niepewnością pomiaru w odniesieniu do wskazań wzorca w wybranych punktach pomiarowych.

ZAPYTANIA ofertowe i ZAMÓWIENIA:

Adres email: laboratorium@piap.lukasiewicz.gov.pl lub tel. (+48) 22 874 03 47
Wypełnij odpowiedni formularz lub opisz w treści e-maila w czym możemy pomóc.