Badania środowiskowe

Wykonujemy badania klimatyczne w zakresach temperatury od -50 °C do +85 °C i wilgotności względnej od 10 % RH do 95 % RH, w tym narażenia na szoki termiczne z użyciem dwóch komór klimatycznych. Dysponujemy komorą klimatyczną o objętości probierczej 12 m3 do badań dużych urządzeń.

Badania w komorach klimatycznych:

  • Próba A: Zimno do -50 °C wg PN-EN 60068-2-1,
  • Próba B: Suche gorąco do +85 °C wg PN-EN 60068-2-2,
  • Próba Cab: Wilgotne gorąco stałe wg PN-EN 60068-2-78,
  • Próba Db: Wilgotne gorąco cykliczne (cykl 12 h + 12 h) wg PN-EN 60068-2-30,
  • Szok termiczny z użyciem dwóch komór klimatycznych.

Badane wyroby

Elementy, urządzenia i systemy automatyki przemysłowej oraz inne wyroby elektryczne i elektroniczne.

Badane cechy (właściwości)

Próby na odporność i/lub wytrzymałość wyrobu w warunkach pracy, transportu i przechowywania z wyznaczeniem:

  • błędu dodatkowego wskazań przyrządu pomiarowego,
  • charakterystyk funkcjonalnych,
  • działania w warunkach narażania (w próbach odporności), przed i po narażaniu (w próbach wytrzymałości).

Parametry ostrości określane są na podstawie norm przedmiotowych lub norm wyrobu z uwzględnieniem możliwości wyposażenia pomiarowego i badawczego do prób środowiskowych.

ZAPYTANIA ofertowe i ZAMÓWIENIA:

Adres email: laboratorium@piap.lukasiewicz.gov.pl lub tel. (+48) 22 874 03 47
Wypełnij odpowiedni formularz lub opisz w treści e-maila w czym możemy pomóc.