Home

Laboratorium Badań Urządzeń Przemysłowych
Laboratorium Pomiaru Temperatury i Wilgotności

Laboratorium Badań Urządzeń Przemysłowych

Świadczy usługi kompleksowych badań elementów, urządzeń i systemów automatyki przemysłowej oraz innych wyrobów elektrycznych i elektronicznych. Wykonujemy badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC, badania środowiskowe w komorach klimatycznych, badania bezpieczeństwa elektrycznego oraz testy wibracyjne.

Badania środowiskowe

Wykonujemy badania w komorach klimatycznych w zakresach temperatury od -50 °C do +85 °C i wilgotności względnej od 10 % rh do 95 % rh, w tym w narażenia na szoki termiczne. Jedna z naszych komór klimatycznych o objętości probierczej 12 m3 umożliwia badanie urządzeń o dużych gabarytach.
Czytaj więcej

Badania odporności na wibracje i udary mechaniczne

Wykonujemy badania odporności na wibracje sinusoidalne, losowe i na udary mechaniczne w trzech wzajemnie prostopadłych osiach. Posiadamy doświadczenie w badaniu urządzeń cywilnych oraz urządzeń przeznaczonych dla kolejnictwa oraz dla wojska.
Czytaj więcej

Badania bezpieczeństwa elektrycznego

Wykonujemy badania z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego, między innymi testy napięciowe izolacji, testy połączeń ochronnych oraz pomiary napięcia dotykowego i prądu upływu. Wykonujemy badania wyrobów elektrycznych i elektronicznych o napięciu roboczym do 400 VAC.
Czytaj więcej

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC

Laboratorium wykonuje badania urządzeń, systemów i instalacji na zgodność z Dyrektywą EMC i ze zharmonizowanymi normami europejskimi, zarówno prototypów, jak i produktów gotowych do wprowadzenia na rynek.
Czytaj więcej

Usługi dodatkowe

Laboratorium oferuje pomoc w opracowywaniu programu badań dostosowanego do potrzeb klienta oraz konsultacje dotyczące dostosowania wyrobu do wymagań Dyrektywy EMC.
Czytaj więcej

Laboratorium Pomiaru Temperatury i Wilgotności

Akredytowane laboratorium LPTW świadczy usługi wzorcowania przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności względnej. Wzorcujemy termometry, termohigrometry oraz higrometry z odczytem cyfrowym. Poza akredytacją wzorcujemy pirometry i ciśnieniomierze. Naszymi klientami są m.in. szpitale, jednostki medyczne, chłodnie, przemysł oraz szeroko pojęta gastronomia.

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności względnej

Laboratorium Pomiaru Temperatury i Wilgotności LPTW posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AP 196 w zakresie wzorcowania termometrów, higrometrów oraz termohigrometrów elektrycznych.
Czytaj więcej

Wzorcowanie ciśnieniomierzy

Laboratorium świadczy usługi wzorcowania bez akredytacji przyrządów typu ciśnieniomierze wskazówkowe i elektroniczne, przetworniki ciśnienia oraz rejestratory ciśnienia.
Czytaj więcej

Wzorcowanie pirometrów

Laboratorium wykonuje poza akredytacją wzorcowanie pirometrów, urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury z wyświetlaczami elektronicznymi oraz pirometrów z wyjściami analogowymi 0-10 V, 4-20 mA oraz innymi zakresami stosowanymi w automatyce. Najczęściej wzorcujemy pirometry stosowane w przemyśle spożywczym, gastronomii oraz innych gałęziach gospodarki.
Czytaj więcej

Wzorcowanie przetworników temperatury i wilgotności z wyjściem cyfrowym lub analogowym

Wzorcujemy przetworniki temperatury oraz przetworniki wilgotności i temperatury z wyjściami analogowymi 0–10 V, 4–20 mA oraz innymi zakresami stosowanymi w automatyce. W przypadku przetworników z wyjściem cyfrowym obsługujemy typowe oraz nietypowe rozwiązania w zależności od potrzeb klientów.
Czytaj więcej

Aktualności

W kwietniu 2023 r. w Laboratorium Badań Urządzeń Przemysłowych LBUP, odbyły się warsztaty dotyczące testów wibracyjnych. Ilość uczestników chcących poszerzyć wiedzę oraz …

We wrześniu 2022 r. Laboratorium Badań Urządzeń Przemysłowych LBUP wzbogaciło się o magnezowy Head expander o wymiarach 500×500 mm i o zakresie …