O nas

Środek budynku Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Laboratorium wzorcujące oraz badawcze jest częścią Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, który przynależy do Sieci Badawczej Łukasiewicz. Powstało na bazie laboratoriów działających wcześniej w ramach Instytutu. Wraz z jego założeniem w 1965 roku, w Ośrodku Badań Niezawodności i Jakości zostało powołane laboratorium nastawione głównie na badania środowiskowe, które uzyskało akredytację Polskiego Rejestru Statków (PRS). Już od 1986r. w Ośrodku Automatyki Elektrycznej w PIAP działało laboratorium zajmujące się kompatybilnością elektromagnetyczną. W 1992 r., w ramach programu tworzenia laboratoriów akredytowanych zostało utworzone Laboratorium Badania Przemysłowych Urządzeń Automatyki i Robotyki PIAP-LAB, które w 1996 r. uzyskało akredytację PCBC, a następnie PCA w zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej, prób środowiskowych, badań ciśnieniomierzy i przetworników pomiarowych, badań robotów przemysłowych oraz badań elementów automatyki. Po upływie okresu ważności akredytacji w 2002 roku, ze względu na mały popyt rynku na usługi badawcze, PIAP nie wystąpił o wznowienie akredytacji tego laboratorium. Dalej laboratorium działało na wewnętrzne potrzeby działów badawczo-rozwojowych instytutu PIAP oraz na potrzeby ośrodka certyfikacji wyrobów PIAP-OCW.

Laboratorium w swojej działalności opiera się na wieloletnich doświadczeniach zdobytych przez personel w pracach prowadzonych w PIAP w zakresie badań, a także projektowania i konstrukcji wyrobów. Od wielu lat bierzemy aktywny udział w pracach Komitetów Technicznych PKN ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC i ds. Bezpieczeństwa elektrycznego wyrobów oraz jesteśmy członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Prezentujemy także rezultaty swoich badań poznawczych lub uogólnione dokonania metodyczne na licznych konferencjach i sympozjach, zarówno krajowych (np. Konferencja AUTOMATION) jak i międzynarodowych, a także w formie publikacji naukowych. Pracownicy laboratorium systematycznie uczestniczą w szkoleniach ogólnych i specjalistycznych, co zapewnia najwyższą jakość usług badawczych. W ramach doskonalenia i podnoszenia jakości świadczonych usług laboratorium wzorcujące w sierpniu 2021 r. uzyskało akredytację PCA nr AP 196. Dokładamy wszelkich starań aby świadczone usługi badawcze mogły być jak najwyższej jakości, stąd podejmujemy działania zmierzające do rozszerzenia akredytacji na część badawczą laboratorium.