Usługi dodatkowe

Laboratorium oferuje inne usługi przydatne podczas realizacji badań urządzeń, takie jak:

  • przygotowanie programu badań EMC oraz przygotowanie obiektu do badań,
  • identyfikacja przyczyn braku zgodności z wymaganiami EMC oraz sposobów ich wyeliminowania,
  • podwyższenie odporności urządzeń i systemów na zburzenia elektromagnetyczne do poziomu akceptowanego przez użytkownika lub Dyrektywę EMC,
  • pomiary kamerą termowizyjną,
  • badania typu zgodnie z normami dotyczącymi urządzeń kontrolno-pomiarowych lub innych.

Kompetencje Laboratorium wsparte są wieloletnim doświadczeniem PIAP w dziedzinie badań EMC, sięgającym końca lat osiemdziesiątych XX wieku.

ZAPYTANIA ofertowe i ZAMÓWIENIA:

Adres email: laboratorium@piap.lukasiewicz.gov.pl lub tel. (+48) 22 874 03 47
Wypełnij odpowiedni formularz lub opisz w treści e-maila w czym możemy pomóc.