Wzorcowanie w zakresie przetworników temperatury i wilgotności z wyjściem cyfrowym lub analogowym

Laboratorium poza akredytacją wzorcuje przetworniki temperatury i wilgotności z wyjściami analogowymi 0-10 V, 4-20 mA oraz innymi zakresami stosowanymi w automatyce. Wzorcowane są przetworniki różnych producentów w zależności od potrzeb i zainteresowania klientów. Zakresy pomiarowe obsługiwanych przetworników:

  • temperatura w zakresie od -30 °C do +150 °C (czujniki dopuszczające zanurzenie w cieczy),
  • temperatura w zakresie od -30 °C do +80 °C (czujniki niedostosowane do zanurzenia w cieczy, pomiar temperatury powietrza),
  • wilgotność w zakresach:
    1. (30 ÷ 80) %rh w przedziale temperatur (10 ÷ 20) °C,
    2. (20 ÷ 90) %rh w przedziale temperatur (25 ÷ 40) °C

Dla wyżej wymienionych przyrządów pomiarowych wydawane są świadectwa wzorcowania, w których umieszczone są wyniki wzorcowania z wyznaczonymi błędami i niepewnością pomiaru w odniesieniu do wskazań wzorca w wybranych punktach pomiarowych.

ZAPYTANIA ofertowe i ZAMÓWIENIA:

Adres email: laboratorium@piap.lukasiewicz.gov.pl lub tel. (+48) 22 874 03 47
Wypełnij odpowiedni formularz lub opisz w treści e-maila w czym możemy pomóc.