Wzorcowanie pirometrów

Laboratorium świadczy usługi wzorcowania pirometrów, urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury z wyświetlaczami elektronicznymi oraz pirometrów z wyjściami analogowymi 0–10 V, 4–20 mA oraz innymi zakresami sygnałów stosowanymi w automatyce.Czytaj więcej

Badania środowiskowe

Wykonujemy badania klimatyczne w zakresach temperatury od -50 °C do +85 °C i wilgotności względnej od 10 % RH do 95 % RH, w tym narażenia na szoki termiczne z użyciem dwóch komór klimatycznych. Dysponujemy komorą klimatyczną o objętości probierczej 12 m3 do badań dużych urządzeń.Czytaj więcej

Badania bezpieczeństwa elektrycznego

W Laboratorium Badań Urządzeń Przemysłowych wykonujemy badania z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego, między innymi testy napięciowe izolacji, testy połączeń ochronnych oraz pomiary napięcia dotykowego i prądu upływu. Wykonujemy badania wyrobów elektrycznych i elektronicznych o napięciu roboczym do 400 VAC.Czytaj więcej

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC

Laboratorium wykonuje badania urządzeń, systemów i instalacji na zgodność z Dyrektywą EMC i ze zharmonizowanymi normami europejskimi, zarówno na etapie prototypów, jak i produktów gotowych do wprowadzenia na rynek. Posiadamy generatory zaburzeń impulsowym o napięciach do ±5,5 kV (EFT/B), do ±5 kV (Surge) oraz do 30 kV dla impulsów ESD.Czytaj więcej