Nowe wyposażenie do testów wibracyjnych w laboratorium LBUP

We wrześniu 2022 r. Laboratorium Badań Urządzeń Przemysłowych LBUP wzbogaciło się o magnezowy Head expander o wymiarach 500×500 mm i o zakresie częstotliwości użytecznej 1800 Hz. Jest to element zwiększający pole robocze stołu, wykorzystywany do montażu obiektów poddawanych testom wibracyjnym w osi pionowej.