Pozytywny wynik audytu w akredytowanym Laboratorium LPTW (AP 196)

W lipcu 2022 r. w Laboratorium Pomiaru Temperatury i Wilgotności LPTW odbył się audyt zewnętrzny przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji. Otrzymaliśmy pozytywny wynik audytu, co potwierdza wysoki poziom naszych kompetencji.